8. TURKU BIENNAALI

8. Turku Biennaali -näyttelyn taiteilijat valittiin elokuussa 2016

Vapaat kädet. Kahdeksas Turku Biennaali on nykytaidetta ajassa ja muutoksessa

Aboa Vetus & Ars Nova -museo järjestää kahdeksannen Turku Biennaalin yhteistyössä Turun Taiteilijaseuran kanssa. Turku Biennaali -näyttely on esillä Aboa Vetus & Ars Novaa 17.11.2017 – 8.4.2018. Turun Taiteilijaseuran Galleria Å:ssa nähdään neljä lyhytkestoisempaa biennaalinäyttelyä samalla aikavälillä.

Näyttelyyn valitut taiteilijat ovat:

Anna Estarriola (s. 1980)
Teemu Korpela (s. 1980)
Riikka Kuoppala (s. 1980)
Reija Meriläinen (s. 1987)
Juha Mäki-Jussila (s. 1967)
Pekka Niskanen (s. 1961)
Tuula Närhinen (s. 1967)
Anssi Pulkkinen (s. 1982)
Minna Rainio (s. 1974) & Mark Roberts (s. 1970)
Simo Ripatti (s. 1975)
Minna Suoniemi (s. 1972)
Päivi Takala (s. 1970)
Nora Tapper (s. 1961)
Nita Vera (s. 1986)
Hanna Vihriälä (s. 1974)

Taiteilijat valinneeseen juryyn kuuluivat Aboa Vetus & Ars Novan museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera, amanuenssit Eeva Holkeri, Silja Lehtonen ja Laura Ruohonen, Turun Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Riina Kotilainen, Helsingin taidemuseo HAMn vs. näyttelypäällikkö Pirkko Siitari sekä yleisön edustaja Hanne Mustiala.

Aboa Vetus & Ars Nova -museossa nähdään 12 taiteilijan teoksia ja kolmen taiteilijan teokset esitellään Turun Taiteilijaseuran Galleria Å:ssa talvikaudella 2017. Kaikki näyttelyssä nähtävät teokset ovat esillä ensimmäistä kertaa.

8. Turku Biennaali antaa taiteilijoille vapaat kädet

Muutos on pysyvä osa nykytaidetta ja Turku Biennaalia. Kahdeksas Turku Biennaali elää ajassa, jonka tulkkina nykytaide toimii. Aiemmista vuosista poiketen näyttelyä ei vuonna 2017 koota ennalta määritellyn teeman ympärille. Turku Biennaali antaa tilan sille, mikä taiteen tekijöitä juuri siinä hetkessä puhuttaa: Näyttelyn keskiössä ovat teokset, jotka ilmentävät sen hetken kiinnostavimpia aiheita, ajatuksia ja pohdintoja. Näyttely tuottaa näkymän 100-vuotiaan Suomen tilaan vuonna 2017.

Talvella 2017–2018 näemme taidetta, joka on syntynyt mahdollisuuksille avoimessa ilmapiirissä. 8. Turku Biennaali avaa ovensa vapaalle ajattelulle, tekemiselle ja kokeilulle. Museo luo mahdollisuuksia ja yhteyksiä. Taiteilijoilla on vapaat kädet.

8. Turku Biennaali Aboa Vetus & Ars Novassa 17.11.2017 – 8.4.2018

Galleria Å:ssa:

17.11.–17.12.2017 Minna Suoniemi
22.12.2017–28.1.2018 Simo Ripatti
2.2.–4.3.2018 Reija MeriläinenThe artists for the 8th Turku Biennial exhibition were selected in August 2016

Free rein. The eighth Turku Biennial lives in a time interpreted by contemporary art

The Aboa Vetus & Ars Nova museum organizes the eighth Turku Biennial in 2017 in collaboration with Turku Artists' Association. In Aboa Vetus & Ars Nova, the Turku Biennial exhibition will be on display from 17 November 2017 to 8 April 2018. In Turku Artists' Association's Gallery Å, four briefer biennial exhibitions will be presented during the same time period.

The artists selected for the exhibition are:

Anna Estarriola (b. 1980)
Teemu Korpela (b. 1980)
Riikka Kuoppala (b. 1980)
Reija Meriläinen (b. 1987)
Juha Mäki-Jussila (b. 1967)
Pekka Niskanen (b. 1961)
Tuula Närhinen (b. 1967)
Anssi Pulkkinen (b. 1982)
Minna Rainio (b. 1974) & Mark Roberts (b. 1970)
Simo Ripatti (b. 1975)
Minna Suoniemi (b. 1972)
Päivi Takala (b. 1970)
Nora Tapper (b. 1961)
Nita Vera (b. 1986)
Hanna Vihriälä (b. 1974)

The jury responsible for the selections consisted of Aboa Vetus & Ars Nova's museum director Johanna Lehto-Vahtera, curators Eeva Holkeri, Silja Lehtonen and Laura Ruohonen, Turku Artists' Association's executive director Riina Kotilainen, Helsinki Art Museum's (HAM) acting chief curator Pirkko Siitari and the representative of the public Hanne Mustiala. 

The work of 12 artists will be seen in the Aboa Vetus & Ars Nova museum and the work of three artists will be presented in Turku Artists' Association's Gallery Å in the winter season of 2017. All of the works in the exhibition will be on display for the first time.

The artists have free rein

Change is a constant part of contemporary art and Turku Biennial. The eighth Turku Biennial lives in a time interpreted by contemporary art. Diverging from the previous years, in 2017 the exhibition is not assembled around a particular theme. Turku Biennial makes room to what engages the makers of art at that very moment: the core of the exhibition is in works that embody the most interesting subjects, thoughts and deliberations of that moment. The exhibition provides a view on the state of the 100-year-old Finland in 2017.

In the winter of 2017–2018, we will see art born for possibilities in an open-minded atmosphere. 8. Turku Biennial open its doors to free thinking, doing and experimenting. The museum creates possibilities and connections. The artists have free rein.

8th Turku Biennial in Aboa Vetus & Ars Nova from 17 November 2017 to 8 April 2018

In Gallery Å:

17 November – 17 December 2017 Minna Suoniemi
22 December 2017 – 28 January 2018 Simo Ripatti
2 February – 4 March 2018 Reija Meriläinen