TURKU BIENNAALI 2015

Seitsemäs Turku Biennaali saa odottamattomia vieraita

Aboa Vetus & Ars Nova julistaa avoimen portfoliohaun Turku Biennaali 2015 -näyttelyyn

Aboa Vetus & Ars Nova -museo järjestää seitsemännen Turku Biennaalin vuonna 2015. Näyttelyyn valitaan 6–10 suomalaista tai Suomessa työskentelevää taiteilijaa. Valinnan tekee toukokuussa 2014 museon työryhmä, johon kuuluvat tutkija Eeva Holkeri, tiedottaja-amanuenssi Selina Kiiskinen, amanuenssi Silja Lehtonen ja museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera.

Näyttelyyn haetaan portfoliolla, jossa hakija esittelee aikaisempaa tuotantoaan sekä halutessaan tulevan näyttelyn teeman herättämiä ajatuksia. Lisäksi hakemuksessa ehdotetaan jurylle yhtä taiteilijakollegaa kutsuttavaksi Turku Biennaaliin. Ehdotettu taiteilijavieras voi työskennellä myös muualla Euroopassa. Sekä portfoliohaussa valitut taiteilijat, että heidän ehdottamansa vieraat kutsutaan osallistumaan Turku Biennaaliin. Taiteilijoiden ei tarvitse tuntea toisiaan henkilökohtaisesti eikä muodostaa työpareja. Perusteluna voi olla taiteilijan sopivuus näyttelyn teemaan, tai ihailu tai uteliaisuus toisen työskentelyä kohtaan. Toisaalta taiteilijalla ja hänen kutsuvieraallaan voi olla myös takana tehtyä yhteistyötä ja halu työskennellä yhdessä myös Turku Biennaalissa.

Sekä portfoliohaussa valitut taiteilijat että heidän omien ehdotustensa myötä kutsutut taiteilijat tekevät näyttelyyn uuden teoksen tai teossarjan. Tekniikka ja toteutustapa ovat vapaat museotilojen asettamissa rajoissa. Aboa Vetus & Ars Nova -museo osallistuu teoksen materiaalikustannuksiin 700 euroon saakka, minkä lisäksi taiteilijat saavat 500 euron suuruisen näyttelypalkkion.

Kesällä 2015 Turku Biennaali täyttää Aboa Vetus & Ars Novan molemmat kerrokset. Näyttelyyn osallistuvista taiteilijoista valitaan biennaalin voittaja, joka palkitaan 5 000 euron suuruisella palkinnolla. Voittajan valitsee ulkopuolinen asiantuntija näyttelyn avauduttua. Näyttelyn yleisöäänestyksen voittaja saa 1 000 euron palkinnon.

Turku Biennaalin 2015 teema on Odottamaton vieras

Odottamaton vieras saapuu kun saapuu, iloisesti yllättäen tai ei-toivottuna ja hätäännystä herättävänä. Ovikellon soidessa yksi pitää ovensa tiukasti kiinni, istuu hiljaa pimeässä ja toivoo vieraan poistuvan. Toinen kutsuu yllätysvieraan sisään piittaamatta omasta edustuskelpoisuudestaan, valmiina ottamaan vastaan tulijat ja tuliaiset: hyvät bileet tai mitä tahansa vierailu voikaan tuoda tullessaan.

Odottamaton vieras on draaman elementti, tehokeino ja käännekohta. Se voi olla yhden yksilön mieleen hiipivä ajatus, joka täyttää tajunnan mutta jää muilta huomaamatta. Tai se voi olla äkkipysähdys, joka kääntää kaiken uusille raiteille ja jota seuraa uusi alku. Perhosvaikutuksen lailla pienikin sattumus voi olla alkusysäys jollekin suurelle ja ennalta-arvaamattomalle.

Odottamattoman vieraan edessä on valmistautumaton ja paljas. Vieraan sulkeminen ulkopuolelle on tapa säilyttää järjestys ja tasapaino, pitää kaaos loitolla ja ylläpitää turvallisuuden tunnetta. Tämä pätee niin yksilöihin kuin yhteisöihinkin. Toisaalta yllätyksiin sisältyy positiivinen, uutta luova lataus, jonka kohdatessa on vapaus ilahtua, unohtaa, toimia normiston ulkopuolella spontaanisti ja improvisoiden.

Turku Biennaali 2015 on valmis ottamaan vastaan moninkertaisia yllätyksiä ja avaa ovensa nykytaiteen kärkeen kuuluville taiteilijoille ja heidän vierailleen. Valintaprosessi saa vapaasti ketjuuntua, jolloin tarkastelun kohteeksi tulevat myös taiteilijoiden verkostot ja liikkuvuus nykytaiteen kentällä.

Lisätietoja:

amanuenssi Silja Lehtonen
puh. 0207 181 641
s-posti

tutkija Eeva Holkeri
puh. 0207 181 644
s-posti